לפני שתתחיל

עוזר Webex זמין בפגישות Webex. החל מעדכון 41.5, הוא זמין גם במצב סמינר מקוון של Webex Events (חדש) עבור תוכניות התומכות בעד 3000 משתמשים וכתוספת לתוכניות התומכות בעד 1000 משתמשים.

באפשרותך להקצות רשיונות של מסייע Webex עבור פגישות בדרכים הבאות:

אפשרותתיאור

הוספת רשיון עבור משתמש קיים

בצע את ההוראות ב ' ערוך רשיונות שירות במרכז הבקרה של Cisco Webex עבור משתמשיםבודדים.

הוספת רשיונות עבור משתמשים מרובים

בצע את ההוראות ב'שינוי משתמשים' במרכז הבקרה של Cisco Webex עם תבניתה-CSV.

הוספת רשיונות למשתמשים חדשים, כברירת מחדל

בצע את ההוראות בהגדרת תבניות הקצאת רשיונות אוטומטיות במרכזהבקרה של Cisco Webex.