Pre nego što počneš

Webex pomoćnik je dostupan na Webex sastancima. Počevši od ispravke od 41.5, dostupna je i u Webex Events (novom) webinar režimu za planove koji podržavaju do 3000 korisnika i kao dodatak za planove koji podržavaju do 1000 korisnika.

Licence za Webex pomoćnika za sastanke možete dodeliti na sledeće načine:

OpcijaOpis

Dodavanje licence za postojećeg korisnika

Sledite uputstva u oblasti Uređivanje licenci za uslugu u kontrolnom čvorištu Cisco Webex za pojedinačne korisnike.

Dodavanje licenci za više korisnika

Sledite uputstva u polju Izmeni korisnike u kontrolnom čvorištu Cisco Webex pomoću CSV predloška.

Podrazumevano dodavanje licenci za nove korisnike

Sledite uputstva u fascikli Podešavanje predložaka dodele automatskih licenci u Cisco Webex kontrolnom čvorištu.