Przed rozpoczęciem

Webex Assistant jest dostępny w Cisco Webex Meetings. Począwszy od aktualizacji 41.5, jest również dostępna w trybie webeks events (nowy) webinar dla planów, które obsługują do 3000 użytkowników i jako dodatek do planów, które obsługują do 1000 użytkowników.

Asystenta Webex dla licencji spotkania można przypisać w następujący sposób:

OpcjaOpis

Dodawanie licencji dla istniejącego użytkownika

Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w aplikacji Edit Service Licenses w Centrum sterowania Cisco Webex Control Dla użytkowników indywidualnych.

Dodawanie licencji dla wielu użytkowników

Postępuj zgodnie z instrukcjami w programie Modify Users in Cisco Webex Control Hub za pomocą szablonu CSV.

Domyślnie dodawanie licencji dla nowych użytkowników

Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w aplikacji Konfigurowanie szablonów automatycznego przypisywania licencji w Centrum sterowania cisco Webex Control Hub.