Før du starter

Webex Assistant er tilgjengelig i Webex Meetings. Fra og med 41.5-oppdateringen er den også tilgjengelig i Webex Events (ny) webinarmodus for planer som støtter opptil 3000 brukere og som et tillegg for planer som støtter opptil 1000 brukere.

Du kan tilordne Webex Assistant for Meetings-lisenser på følgende måter:

AlternativBeskrivelse

Legge til en lisens for en eksisterende bruker

Følg instruksjonene i Redigere tjenestelisenser i Cisco Webex Control Hub for individuelle brukere.

Legge til lisenser for flere brukere

Følg instruksjonene i Endre brukere i Cisco Webex Control Hub med CSV-malen.

Legge til lisenser for nye brukere som standard

Følg instruksjonene i Konfigurere maler for automatisk lisenstilordning i Cisco Webex Control Hub.