Než začnete

Asistent Webex je k dispozici ve schůzkách Webex. Počínaje aktualizací 41.5 je k dispozici také v režimu webináře Webex Events (nový) pro plány, které podporují až 3000 uživatelů, a jako doplněk pro plány, které podporují až 1000 uživatelů.

Licence Asistenta Webex pro schůzky můžete přiřadit následujícími způsoby:

MožnostPopis

Přidání licence pro stávajícího uživatele

Postupujte podle pokynů v části Upravit licence služeb v centru Cisco Webex Control Hub pro jednotlivé uživatele.

Přidání licencí pro více uživatelů

Postupujte podle pokynů v části Upravit uživatele v cisco Webex Control Hub se šablonou CSV.

Přidání licencí pro nové uživatele ve výchozím nastavení

Postupujte podle pokynů v části Nastavení šablon automatického přiřazení licencí v centru Cisco Webex Control Hub.