Než začnete

Asistent Webex je k dispozici ve schůzkách cisco webex. Počínaje aktualizací 41.5 je k dispozici také v režimu webináře Webex Events (nový) pro plány, které podporují až 3000 uživatelů, a jako doplněk pro plány, které podporují až 1000 uživatelů.

Pomocníka Webexu pro licence ke schůzkám můžete přiřadit následujícími způsoby:

MožnostPopis

Přidání licence pro existujícího uživatele

Postupujte podle pokynů v části Upravit licence služeb v řídicím centru Cisco Webex pro jednotlivé uživatele.

Přidání licencí pro více uživatelů

Postupujte podle pokynů v části Modify Users in Cisco Webex Control Hub se šablonou CSV.

Ve výchozím nastavení přidejte licence pro nové uživatele

Postupujte podle pokynů v části Nastavení šablon automatických přiřazení licencí v ovládacím centru Cisco Webex.