Innan du börjar

Webex-assistent tillgänglig i Webex Meetings. Från och med uppdateringen 41.5 finns den även tillgänglig i Webex Events-webbsinarläge (nytt) i planer med stöd för upp till 3 000 användare och som ett tillägg för planer som stöder upp till 1 000 användare.

Du kan Webex-assistent licenserna för Meetings på följande sätt:

AlternativBeskrivning

Lägg till en licens för en befintlig användare

Följ anvisningarna i Redigera tjänstelicenser i Cisco Webex Control Hub för enskildaanvändare.

Lägg till licenser för flera användare

Följ anvisningarna i Ändra användare i Cisco Webex Control Hub med CSV-mallen.

Lägg till licenser för nya användare som standard

Följ anvisningarna i Konfigurera mallar för automatiska licenstilldelningar i Cisco Webex Control Hub.