איך ניתן להפעיל כתוביות?

איך ניתן להפעיל כתוביות?

איך ניתן לציין את אפשרות הכתוביות?


פתרון:

תהליך ידני ל
הקלדת כתוביות

באפשרותך לבחור בקלות את האפשרות עבור כתוביות ולמנות משתתף שיתמלל את הכתוביות.

כדי לציין את אפשרות הכתוביות:

 1. בהתאם למערכת ההפעלה שבה אתה משתמש, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • Windows: בחלון פגישה, בתפריט פגישה, בחר אפשרויות.

   תיבת הדו-שיח 'אפשרויות פגישה' מופיעה, בלשונית כללי :
    
  • Mac: בתפריט Webex Meetings, בחר העדפות. בחר כלים.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
 • כדי להפעיל: סמן את התיבה הפעל כתוביות .
 • כדי להשבית: בטל את סימון התיבה הפעל כתוביות.
 1. לחץ על החל, ולאחר מכן לחץ על אישור.


לבחירת משתתף אחר לתמלול, בחר בשם המשתתף בלוח משתתפים; לחץ לחיצה ימנית (Windows) או בחר ctrl ולאחר מכן לחץ (Mac), לאחר מכן בחר ' שנה תפקיד ל > כתוביות'.

הערה: מאמר זה לא חל על Webex Assistant.

האם המאמר הזה הועיל לך?