Hvordan aktiverer jeg teksting for hørselshemmede?

Hvordan aktiverer jeg teksting for hørselshemmede?

Hvordan angir jeg alternativet for teksting for hørselshemmede?


Løsning:

Manuell prosess for
teksting for hørselshemmede

Du kan enkelt velge alternativet for teksting for hørselshemmede og utnevne en deltaker til å transkribere teksting for hørselshemmede.

Slik angir du alternativet for teksting for hørselshemmede:

 1. Avhengig av hvilket operativsystem du bruker, gjør du ett av følgende:
  • Windows: Velg Alternativerpå Møte-menyen i Møte-vinduet .

   Dialogboksen Alternativer for møte vises i kategorien Generelt :
    
  • Mac: I Webex Meetings-menyen velger du Møtealternativer
 2. Gjør én av følgende:
 • Slik aktiverer du: merk av for Aktiver teksting for hørselshemmede .
 • Slik deaktiverer du: Fjern merket for Aktiver teksting for hørselshemmede .
 1. Klikk på Bruk, og klikk deretter på OK.


Hvis du vil velge en annen deltaker som skal transkriberes, velger du deltakerens navn i deltakerpanelet , høyreklikker (Windows) eller velger ctrl og klikker deretter (Mac), og deretter velger du Endre rolle til > Teksting for hørselshemmede.

Merk: Denne artikkelen gjelder ikke for Webex Assistant.

Var denne artikkelen nyttig?