Kako omogućiti skrivene titlove?


Kako omogućiti skrivene titlove?

Kako odrediti mogućnost skrivenog opisa?


Rješenje:

Ručni postupak za
skrivene titlove

Možete jednostavno odabrati opciju za skrivene titlove i imenovati sudionika za transkribiranje skrivenih titlova.

Da biste naveli mogućnost skrivenog opisa:

 1. Ovisno o operacijskom sustavu koji koristite, učinite jedno od sljedećeg:
  • Prozori: U prozoru Sastanak na izborniku Sastanak odaberite Mogućnosti.

   Dijaloški okvir Mogućnosti sastanka pojavit će se na kartici Općenito:
    
  • Kišna kabanica: Na izborniku Webex sastanci odaberite Preference. Odaberite Alati.
 2. Učinite jedno od sljedećeg:
 • Da biste omogućili: potvrdite okvir Omogući skrivene titlove.
 • Da biste onemogućili: Poništite potvrdni okvir Omogući skrivene titlove.
 1. Kliknite Primijeni , azatim U redu .


Da biste odabrali drugog sudionika za transkribiranje, odaberite ime sudionika na ploči Sudionici; zatim desnom tipkom miša kliknite (Windows) ili odaberite ctrl, a zatim kliknite (Mac), a zatim odaberite Promijeni ulogu u > Zatvoreni opisnik.

Napomena: Ovaj se članak ne odnosi na Webex pomoćnika.

Je li taj članak bio koristan?

Povezani članci
strelica gore