Hur aktiverar jag dold textning?

Hur aktiverar jag undertexter?

Hur anger jag alternativet dold text?


Lösning:

Manuell process för
undertext/dold textning

Du kan lätt välja alternativ för undertexter och utse en deltagare att skriva ut undertexter.

För att ange alternativet dold text:

 1. Beroende på ditt operativsystem kan du göra något av följande:
  • Windows: Välj Alternativ på Möte-menyn i mötesfönstret .

   Dialogrutan Mötesalternativ visas i fliken Allmänt:
    
  • Mac: I menyn Webex Meetings , välj Mötesalternativ
 2. Kom ihåg följande:
 • Gör så här för att aktivera: markerar du rutan Aktivera dold textning.
 • Så här inaktiverar du: Avmarkera rutan Aktivera dold textning .
 1. Klicka på Tillämpaoch sedan på OK.


Välj en annan deltagare att skriva ut genom att välja deltagarens namn på panelen Deltagare och sedan högerklicka (Windows) eller välja ctrl och sedan klicka (Mac ), och sedan välja Byt roll till > Författare till dold text.

Obs! Den här artikeln gäller inte Webex-assistent.

Var den här artikeln användbar?