Jak włączyć podpisy kodowane?

Jak włączyć podpisy kodowane?

Jak określić opcję podpisu kodowanego?


Rozwiązanie:

Ręczny proces tworzenia podpisów
kodowanych

Możesz łatwo wybrać opcję napisów kodowanych i wyznaczyć uczestnika do transkrypcji napisów.

Aby określić opcję podpisu kodowanego:

 1. W zależności od używanego systemu operacyjnego wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Windows: W oknie Spotkanie w menu Spotkanie wybierz polecenie Opcje.

   Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje spotkania na karcie Ogólne :
    
  • Mac: W menu Spotkania Webex wybierz pozycję Opcjespotkania. 
 2. Zrób jedno z poniższych:
 • Aby włączyć: zaznacz pole Włącz podpisy kodowane .
 • Aby wyłączyć: Usuń zaznaczenie pola Włącz podpisy kodowane .
 1. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.


Aby wybrać innego uczestnika do transkrypcji, zaznacz jego nazwę w panelu Uczestnicy ; następnie kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub wybierz ctrl , a następnie kliknij (Mac), a następnie wybierz zmień rolę na > Napisy.

Uwaga: Ten artykuł nie dotyczy Webex Assistant.

Czy ten artykuł był pomocny?