NBR הקלטה קופאת/תלויה ב - Buffering במהלך הפעלה

הקלטת NBR תלויה ב - buffing במהלך ההפעלה.

הקלטה מבוססת רשת קופאת במהלך ההפעלה.

הערה: בעיה זו ספציפית למחשבי Dell. אם אינך משתמש במחשב של Dell, ראה: WBX83982 - לוקח ל - NBR זמן רב להתאפק והקובץ שהורדת לא יופעל - שגיאה: "פורמט הקובץ אינו תקף"

סיבה:
זה נגרם על ידי גרסאות מסוימות של מנהל התקן השמע Realtek שהונפק על ידי Dell.

פתרון:
כדי לפתור את הבעיה, הורד את מנהלי התקן השמע עבור מערכת ההפעלה שלך באתר Realtek: http://www.realtek.com/.

האם המאמר הועיל לך?