פתרון בעיות טיפים עבור Cisco Jabber ב - Android Wear

פתרון בעיות טיפים עבור Cisco Jabber ב - Android Wear

לא ניתן לראות התראות של Cisco Jabber ב - Android Wear

לא ניתן לראות את הדף של Cisco Jabber Recents ב - Android Wear

בעיה לא ניתן לראות התראות ב - Android Wear

Solution

  • ודא ש - Bluetooth במכשיר שלך פועל תמיד.
  • בדוק אם Android Wear מחובר למכשיר Android שלך.
  • בדוק אם התחברת ל - Cisco Jabber מהמכשיר שלך.

אין אפשרות לראות את

פתרון הדף האחרון
  • בדוק אם יש לך חשבון טלפון של סיסקו ג'אבר.
  • בדוק אם התחברת לשירותי הטלפון של Cisco Jabber מהמכשיר שלך.

 

האם המאמר הזה הועיל לך?