Felsökningstips för Cisco Jabber i Android Wear.

Felsökningstips för Cisco Jabber i Android Wear

Jag ser inga Cisco Jabber-meddelanden i Android Wear

Jag ser inte sidan Senaste för Cisco Jabber i Android Wear

Problem Det går inte att se meddelanden i Android Wear

Lösning

  • Se till att Bluetooh på din enhet alltid är på.
  • Kontrollera att Android Wear är ansluten till din Android-enhet.
  • Kontrollera att du har loggat in på Cisco Jabber från din enhet.

Problem Det går inte att se sidan Senaste

Lösning
  • Kontrollera att du har ett konto för Cisco Jabbers telefontjänster.
  • Kontrollera att du har loggat in på Cisco Jabbers telefontjänster från din enhet.

 

Var den här artikeln användbar?