אם אינך משתמש עדיין ב-PIN, תקבל הודעה במכשיר שתגיד לך להפעיל הודעה.

לא תוכל להשתמש ביישום Webex עד שתגדיר PIN.

הפעל PIN מתפריט ההגדרות במכשיר.

  • iPhone ו-iPad עבור אל 'הגדרות' , ולאחר מכן בחר ' Touch ID' וקוד כניסה .
  • Android: עבור אל 'הגדרות' , ולאחר מכן בחר מסך נעילה .