Ако все още не използвате PIN, тогава ще получите съобщение на устройството си, което ви казва да го активирате.

Няма да можете да използвате приложението Webex , докато не зададете PIN.

Активирайте PIN от менюто с настройки на вашето устройство.

  • iPhone и iPad Отидете на Настройки , след което изберете Touch ИД и парола .
  • Android: Отидете на Настройки , след което изберете Заключен екран .