Ako već ne koristite datoteku PIN, dobićete poruku na uređaju koja vam govori da je omogućite.

Nećete moći da koristite aplikaciju Webex dok ne podesite aplikaciju PIN.

Omogućite PIN u meniju za podešavanja na uređaju.

  • iPhone i iPad Otvorite Podešavanja , a zatim izaberite Touch ID &Passcode .
  • Android: Pristupite opciji Podešavanja , a zatim odaberite " Zaključaj ekran" .