Pokud kód PIN ještě nepoužíváte, zobrazí se na zařízení zpráva, že ho máte povolit.

Webex na iPhonu nebo iPadu

Webex v systému Android

Webex nebudete moci používat, dokud nenastavíte kód PIN.

Povolte kód PIN z nabídky nastavení v zařízení.

  • iPhone a iPad: Přejděte do Nastavení a pak zvolte Touch ID &passcode .
  • android: Přejděte do Nastavení a zvolte Zamknout obrazovku .