Pokud kód PIN ještě nepoužíváte, zobrazí se vám v zařízení zpráva, která vám řekne, abyste jej povolili.

Dokud nenastavíte kód PIN, nebudete moci používat Aplikaci Webex.

Povolte kód PIN v nabídce nastavení v zařízení.

  • iPhone a iPad Přejděte do Nastavení a pak zvolte Touch ID a heslo .
  • Android: Přejděte do Nastavení a pak zvolte Zamknout obrazovku .