Ako još ne koristite PIN, na uređaju ćete dobiti poruku da ga omogućite.

Nećete moći koristiti aplikaciju Webex dok ne postavite PIN.

Omogućite PIN u izborniku postavki na svom uređaju.

  • iPhone i iPad Idi na Postavke , zatim odaberite Touch ID i šifra .
  • Android: Idi na Postavke , zatim odaberite Zaključani zaslon .