הצטרפות לאירוע

ניתן להצטרף לאירוע בכמה דרכים. אם אתה מתקשה להצטרף לאירוע, באפשרותך לפתור את הבעיות שבהן נתקלת. לקבלת מידע נוסף, ראה פתרון בעיות של Cisco Webex.

לפני שתתחיל

אם המארח דורש מזהה רישום לאירוע, הקפד לשמור את הודעת הדוא"ל אישור הרישום. תצטרך להזין את המזהה כאשר תצטרף לאירוע.

1

בחר את הקישור להצטרפות בהזמנת הדוא"ל שלך.

2

בדף פרטי אירוע, הזן את שמך, את כתובת הדוא"ל שלך ואת סיסמת האירוע. בחר הצטרף כעת.

מדף הבית של אתר Webex שבו האירוע מתארח, הזן את מספר האירוע בן 9 הספרות בתיבת הטקסט, הזן את הסיסמה שנשלחה בהזמנת הדוא"ל ובחר הצטרף כעת.

אם האירוע עדיין לא התחיל, לחצן הצטרף כעת מופיע מעומעם.

תוכל למצוא את מספר האירוע בן 9 הספרות בהזמנה שקיבלת בדוא"ל.

לפני שתתחיל

לפני שתתחבר לאירוע מהמכשיר הנייד, עליך להתקין את Webex Meetings. אם היישום Webex Meetings כבר מותקן במכשיר הנייד שלך, הוא יופעל באופן אוטומטי. אחרת, תועבר לדף ההתקנה.

1

הקש על הצטרף בהזמנה שקיבלת בדוא"ל כאשר יגיע הזמן להצטרף לפגישה.

הקש על 'הצטרף'
2

הקש על הורד כדי להתקין את היישום Cisco Webex Meetings והצטרף לוועידת הווידאו.

כדי להצטרף לפגישה בטלפון בלבד, הקש על המספר שעל המסך.

3

הקש על פתח לאחר שהיישום הותקן וקבל את תנאי השירות והצהרת הפרטיות.

4

הקש על הצטרף לפגישה, הזן את מספר הפגישה (מופיע בהזמנה שקיבלת בדוא"ל) והקש על הצטרף.

5

הזן את סיסמת הפגישה (מופיעה בהזמנה שקיבלת בדוא"ל) והקש על אישור.

כאשר היישום Webex Meetings נפתח, התצוגה המקדימה של הווידאו מאפשרת לך לראות איך תיראה למשתתפים אחרים לפני שתצטרף לפגישה.
שימוש באינטרנט לצורך שמע
6

שנה את הגדרות השמע והווידאו לפני שתצטרף לפגישה.

7

לחץ על התחבר להתקן כדי להצטרף לפגישה מהתקן וידאו תואם.

8

הקש על הצטרף.

הקש על 'הצטרף'
חברי פאנל של Webex Events (קלאסי) יכולים להצטרף לאירועים באמצעות מערכות וידאו. למשתתפים אין אפשרות להצטרף דרך מערכת וידאו. יש לקדם את משתתפי האירוע לחבר פאנל כדי לשתף וידאו. מארח האירוע וחברי הפאנל תמיד יכולים לשתף את הווידאו שלהם במהלך אירוע. עד 200 חברי פאנל יכולים לשתף את הווידאו שלהם במהלך אירוע.

1

לחץ על השתמש במערכת וידאומערכות וידאו כדי להצטרף לפגישה מהתקן תואם. היישום מחפש מערכות וידאו בקרבת מקום.

התחבר למערכת וידאו
2

אם היישום מזהה מערכות וידאו בקרבת מקום, תראה רשימה של ההתקנים האלה. בחר את מערכת הווידאו שבה ברצונך להשתמש מהרשימה.

בחר את המכשיר
3

אם מערכת הווידאו לא זוהתה, בקש מהיישום להתקשר למכשיר שלך. הזן את הכתובת של מערכת הווידאו ולאחר מכן בחר את ההתקן כאשר הוא יופיע ברשימה.

הזן כתובת וידאו

היישום יתחבר באופן אוטומטי למערכת הווידאו או יתקשר למכשיר שלך כאשר תבחר באפשרות הצטרף לפגישה.

התחברות לשמע ולווידאו של Webex

באפשרותך להתחבר לשמע ולווידאו כאשר תתחיל פגישה או או אירוע או כאשר תצטרף לפגישה או לאירוע כדי שמשתתפים אחרים יוכלו לשמוע ולראות אותך.

Webex Events (קלאסי) מעניק את הגמישות לחיבור שמע בדרכים מרובות. לקבלת מידע נוסף, ראה עצות וטריקים לשימוש בשמע עם Cisco Webex