אם אתה מתכוון להתרחק מהשולחן שלך, אבל לא כדאי לפספס שיחה חשובה, תוכל להעביר את השיחות למספר טלפון אחר.

1

בחר באחת מהאפשרויות הבאות:

  • מהגדרות Cisco Webex, תחת הגדרות שיחה, הפעל את השיחה קדימה ; בחר את סוג המספר והזן את המספר או סמן את תיבת הסימון כדי להעביר שיחות ישירות לדואר הקולי.
  • מהטלפון השולחני, לחץ על העבר והזן את המספר שבו ברצונך לנתב מחדש את השיחות.
  • מהטלפון הוועידה, לחץ על Fwd all והזן את המספר שבו ברצונך לנתב מחדש את השיחות.
2

חפש את הסמל ' העבר הכל ' בתווית הקו בטלפון השולחני או במסך טלפון הוועידה כדי לוודא שהשיחות מועברות.