השתמש בשלבים אלה כדי להעביר שיחות טלפון באמצעות פורטל משתמש Webex הגדרות או הטלפון השולחני.

1

בצע באחת מהאפשרויות הבאות:

2

חפש את הסמל ' העבר הכל ' בתווית הקו בטלפון כדי לוודא שהשיחות מועברות.