Използвайте тези стъпки, за да препратите телефонните си повиквания с помощта на Webex Настройки потребителски портал или настолен телефон.

1

Изберете една от следните опции:

  • За да препратите повикванията с помощта на Webex Настройки потребителски портал , вижте: Конфигуриране на пренасочване на повикванията .
  • За да пренасочвате повикванията с помощта на настолния си телефон, натиснете Препрати всички и въведете номера, на който искате да пренасочите повикванията си.
2

Търси иконата Напред всички в етикета на реда на телефона си, за да потвърдите, че повикванията ви са препратени.