Bruk disse trinnene for å viderekoble telefon anropene ved hjelp av Webex innstillinger bruker portal eller bord telefonen.

1

Velg et av følgende alternativer:

  • For å viderekoble anrop ved hjelp av Webex innstillinger bruker portal , se: konfigurere videre kobling av anrop.
  • Hvis du vil viderekoble anrop ved hjelp av bord telefonen, trykker du på viderekoble alle og skriver inn nummeret du vil viderekoble anropene til.
2

Se etter ikonet viderekoble alle I linje etiketten på telefonen for å kontrollere at anropene dine viderekobles.