Pomocí těchto kroků můžete přesměrovat telefonní hovory pomocí uživatelského portálu Webex Settings nebo stolního telefonu.
1

Zvolte jednu z následujících možností:

  • Chcete-li přesměrovat hovory pomocí Webex uživatelského portálu Nastavení, viz: Konfigurace přesměrování hovorů.
  • Chcete-li přesměrovat hovory pomocí stolního telefonu, stiskněte tlačítko Přesměrovat vše a zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat.
  • Na konferenčním telefonu stiskněte tlačítko Přesměrovat vše a zadejte číslo, na které chcete přesměrovat hovory.
2

Vyhledejte ikonu Předat vše V popisku linky na telefonu a ověřte, zda jsou hovory přesměrovány.

3

Vyhledejte ikonu Předat vše V popisku linky na stolním telefonu nebo na obrazovce konferenčního telefonu a ověřte, zda jsou hovory přesměrovány.