Uporabite ta postopek za posredovanje telefonskih klicev z uporabniškim portalom Webex Settings ali namiznim telefonom.
1

Izberite eno do teh možnosti:

  • Če želite klice preusmeriti z uporabniškim portalom Webex Nastavitve, glejte: Konfiguracija preusmeritve klicev.
  • Če želite preusmeriti klice z namiznim telefonom, pritisnite Preusmeri vse in vnesite številko, na katero želite preusmeriti klice.
  • V konferenčnem telefonu pritisnite »Fwd all « in vnesite številko, na katero želite preusmeriti klice.
2

Poiščite ikono Preusmeri vse V oznaki linije na telefonu, da preverite, ali so vaši klici preusmerjeni.

3

Poiščite ikono Preusmeri vse V oznaki linije na namiznem telefonu ali zaslonu konferenčnega telefona, da preverite, ali so vaši klici preusmerjeni.