Pomocou týchto krokov môžete presmerovať telefonické hovory pomocou používateľského portálu Webex Settings alebo stolového telefónu.
1

Vyberte si jednu z týchto možností:

  • Ak chcete presmerovať hovory pomocou Webex používateľského portálu Nastavenia, pozrite si tému: Konfigurácia presmerovania hovorov.
  • Ak chcete presmerovať hovory pomocou stolového telefónu, stlačte tlačidlo Presmerovať všetky a zadajte číslo, na ktoré chcete hovory presmerovať.
  • Na konferenčnom telefóne stlačte tlačidlo Fwd all a zadajte číslo, na ktoré chcete presmerovať svoje hovory.
2

Vyhľadajte ikonu Presmerovať všetko V názve linky na telefóne, čím overíte presmerovanie hovorov.

3

Vyhľadajte ikonu Presmerovať všetko V označení linky na stolovom telefóne alebo na obrazovke konferenčného telefónu a overte, či sa hovory presmerujú.