לפני שאתה מתחיל

כאשר אתם רושמים את מכשיר הלוח, השולחן או סדרת החדרים שלכם ל-Cisco Webex, תוכלו לשלוט בו בקלות באמצעות 'מרכז הבקרה'. כדי ללמוד עוד אודות מרכז הבקרה, ראה/ י תחילת העבודה עם Cisco Webex Control Hub .

לפני שתתחיל להגדיר את המכשיר, צור סביבת עבודה וקוד הפעלה בן 16 ספרות במרכז הבקרה. קרא כאן כיצד להוסיף התקנים ושירותים משותפים לסביבת עבודה וליצור קוד הפעלה עבור מכשיר .

אם ברצונך להוסיף שירותים Cisco Webex Calling ושירותים אחרים, ראה הוספת שירותים לסביבת עבודה קיימת באמצעות לוחות, שולחנות עבודה והתקני חדרים . שים לב שלא ניתן להוסיף Cisco Webex Calling Room USB.

ההתקן נשלח עם תוכנות מותקנות מראש ועדכונים מותקנים באופן אוטומטי. אם קיים עדכון תוכנה זמין בעת הרישום הראשון של מכשיר חדש, מומלץ לשדרג אותו. למידע נוסף על עדכוני תוכנה, ראה שדרוגי תוכנה של RoomOS.

1

התקן וחבר את הכבלים הדרושים בהתאם להוראות מדריך ההתקנה. כאשר ההתקן מחובר, הוא מופעל באופן אוטומטי ובודק את חיבור הרשת. אם חיבור הרשת פועל, המכשיר בודק אם קיימים עדכונים של RoomOS ומתקין גרסאות חדשות שהוא מוצא. אם קיימת בעיה בחיבור, תראה הודעת שגיאה המציעה סיבה אפשרית.

2

לאחר עדכון התוכנה, אשף ההתקנה מופעל. בצע את ההוראות שעל המסך כדי להגדיר את העדפות הרשת, הזן את קוד ההפעלה ובדוק את המסך, המצלמה והקול.

באפשרותך לשנות את הגדרות השפה לפני הפעלת אשף ההתקנה, או לאחר מכן מתפריט הגדרות התקן.

תבנית השעה עוקבת אחר הגדרת אזור הזמן של הרשת ולא ניתן לקבוע את תצורתה בנפרד.