Než začnete

Když zaregistrujete své zařízení Webex Room, Desk nebo Board v aplikaci Cisco Webex, budete jej moci spravovat z řídicího centra. Další informace o řídicím centru naleznete v části Začínáme s aplikací Cisco Webex Control Hub.

Před nastavením zařízení vytvořte v řídicím centru pracovní prostor a 16bitový aktivační kód. V následujícím textu se dozvíte, jak vytvořit pracovní prostor a generovat aktivační kód pro zařízení.

Pokud chcete přidat Cisco Webex Calling a další služby, podívejte se do části Přidání služeb do existujícího pracovního prostoru s pomocí zařízení Cisco Webex Board, Room a Desk. Povšimněte si, že Cisco Webex Calling nemůžete přidat do Room USB.

Zařízení je dodáváno s předinstalovaným softwarem a aktualizace se instalují automaticky. Pokud je při prvním zaregistrování nového zařízení k dispozici aktualizace softwaru, doporučujeme ji nainstalovat. Další informace o aktualizacích softwaru naleznete v části Automatické aktualizace softwaru.

1

Podle pokynů v instalační příručce nainstalujte a připojte potřebné kabely. Když je zařízení připojeno k elektrické síti, automaticky se spustí a zkontroluje síťové připojení. Pokud je síťové připojení funkční, zařízení vyhledá aktualizace systému Webex RoomOS a nainstaluje všechny nové vyhledané verze. Pokud dojde k potížím s připojením, zobrazí se chybová zpráva s návrhem možné příčiny.

2

Po aktualizaci softwaru se spustí průvodce nastavením. Podle pokynů na obrazovce nastavte předvolby sítě, zadejte aktivační kód a zkontrolujte obrazovku, kameru a zvuk.

Nastavení jazyka můžete změnit před spuštěním průvodce nebo později v nabídce Nastavení.

Formát času se řídí nastavením časového pásma vaší sítě a nelze jej konfigurovat samostatně.