Pre nego što počnete

Kada registrujete uređaj serije Board, Desk ili Room na Cisco Webex, možete ga lako kontrolisati putem kontrolnog čvorišta. Da biste saznali više o kontrolnom čvorištu, pogledajte članak Prvi koraci u sistemu Cisco Webex Control Hub .

Pre nego što počnete da podešavate uređaj, kreirajte radni prostor i 16-cifreni aktivacioni kôd na kontrolnom čvorištu. Pročitajte OVDE kako da dodate deljene uređaje i usluge na radni prostor i generišete aktivacioni kôd za uređaj .

Ako želite da dodate Cisco Webex Calling i druge usluge, pogledajte članak Dodavanje usluga postojećem radnom prostoru pomoću table, radnog stola i sobnih uređaja . Imajte na kraju da ne možete da dodate Cisco Webex Calling na grešku Room USB.

Uređaj se isporučuje sa unapred instaliranim softverom i ispravke se automatski instaliraju. Ako postoji dostupna softverska ispravka kada prvi put registrujete novi uređaj, preporučujemo da ga nadogradite. Da biste saznali više o softverskim ispravkama, pogledajte nadogradnju RoomOS softvera .

1

Instalirajte i priključite potrebne kablove u skladu sa uputstvima vodiča za instalaciju. Kada je uređaj priključen na priključak, on se automatski pokreće i proverava mrežnu vezu. Ako mrežna veza funkcioniše, uređaj proverava da li postoje ispravke RoomOS-a i instalira sve nove verzije koje pronađe. Ako postoji problem sa vezom, videćete poruku o grešci koja sugeriše mogući uzrok.

2

Nakon ažuriranja softvera, pokreće se čarobnjak za instalaciju. Sledite uputstva na ekranu da biste podesili željene postavke mreže, uneli kôd za aktivaciju i proverili ekran, fotoaparat i zvuk.

Jezičke postavke možete promeniti pre pokretanja čarobnjaka za instalaciju ili kasnije iz menija "Postavke uređaja ".

Format vremena prati postavku vremenske zone vaše mreže i ne može se posebno konfigurisati.