Innan du börjar

När du registrerar din enhet för ditt kort, din skriv bord eller rums serie för att Cisco Webex kan du administrera den från kontroll navet. Mer information om Control Hub finns i Kom igång med Cisco Webex Control Hub.

Innan du börjar konfigurera enheten ska du skapa en arbetsyta och en 16-siffrig aktiveringskod i Control Hub. Läs om hur du skapar en arbetsyta och en aktiveringskod för en enhet.

Om du vill lägga till Cisco Webex Calling och andra tjänster, se lägga till tjänster till en befintlig arbets plats med ciscos, rum och skriv bords enheter . Observera att du inte kan lägga till Cisco Webex Calling till Room USB.

Enheten levereras med förinstallerad programvara och alla uppdateringar installeras automatiskt. Om en programuppdatering är tillgänglig när du registrerar en ny enhet för första gången rekommenderar vi att du uppgraderar den. Mer information om programvaruuppdateringar finns i avsnittet Automatiska programvaruuppdateringar.

1

Installera och koppla in de nödvändiga kablarna enligt anvisningarna i installationshandboken. När enheten är inkopplad startar den automatiskt och kontrollerar nätverksanslutningen. Om nätverks anslutningen fungerar kontrollerar enheten om det finns uppdateringar för rum och installerar alla nya versioner som hittas. Om det är problem med anslutningen visas ett felmeddelande som anger vad felet kan bero på.

2

När programvaran har uppdaterats startas konfigurationsguiden. Följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera dina nätverksinställningar, ange aktiveringskod och kontrollera skärmen, kameran och ljudet.

Du kan antingen ändra språkinställningarna innan du startar konfigurationsguiden eller efteråt via menyn Inställningar.

Tidsformatet baseras på inställningen för tidszon och kan inte konfigureras separat.