Innan du börjar

När du registrerar din enhet i Board-, Desk- eller Room-serien till Cisco Webex kan du enkelt styra den via Control Hub. Mer information om Control Hub finns i Kom igång med Cisco Webex Control Hub.

Innan du börjar konfigurera enheten ska du skapa en arbetsyta och en 16-siffrig aktiveringskod i Control Hub. Läs här hur du lägger till delade enheter och tjänster på en arbetsyta och genererar en aktiveringskod för en enhet .

Information om hur du lägger till Cisco Webex Calling och andra tjänster finns i Lägga till tjänster på en befintlig arbetsyta med Boards, Desk och Room Devices . Observera att du inte kan lägga till Cisco Webex Calling till Room USB.

Enheten levereras med förinstallerad programvara och alla uppdateringar installeras automatiskt. Om en programuppdatering är tillgänglig när du registrerar en ny enhet för första gången rekommenderar vi att du uppgraderar den. Mer information om programuppdateringar finns i RoomOS-programuppgraderingar .

1

Installera och koppla in de nödvändiga kablarna enligt anvisningarna i installationshandboken. När enheten är inkopplad startar den automatiskt och kontrollerar nätverksanslutningen. Om nätverksanslutningen fungerar söker enheten efter uppdateringar av RoomOS och installerar eventuella nya versioner som hittas. Om det är problem med anslutningen visas ett felmeddelande som anger vad felet kan bero på.

2

När programvaran har uppdaterats startas konfigurationsguiden. Följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera dina nätverksinställningar, ange aktiveringskod och kontrollera skärmen, kameran och ljudet.

Du kan ändra språkinställningarna innan du startar installationsguiden eller efteråt från menyn Enhetsinställningar .

Tidsformatet baseras på inställningen för tidszon och kan inte konfigureras separat.