Før du starter

Når du registrerer rommet eller bordenheten eller Webex Board til Cisco Webex, kan du administrere det fra Control Hub. Hvis du vil lære mer om Control Hub, kan du se Komme i gang med Cisco Webex Control Hub .

Før du begynner å konfigurere enheten, oppretter du et arbeidsområde og en 16-sifret aktiveringskode på Control Hub. Les her hvordan du oppretter et arbeidsområde og genererer en aktiveringskode for en enhet .

Hvis du vil legge til Cisco Webex Calling og andre tjenester, kan du se Legge til tjenester i et eksisterende arbeidsområde med Cisco Webex Boards, Room and Desk Devices . Vær oppmerksom på at du ikke kan legge til Cisco Webex Calling i USB-rommet.

Enheten leveres med forhåndsinstallert programvare, og oppdateringer installeres automatisk. Hvis en programvareoppdatering er tilgjengelig første gang du registrerer en ny enhet, anbefaler vi at du oppgraderer den. Hvis du vil vite mer om programvareoppdateringer, se Automatiske programvareoppdateringer .

1

Installer og koble til de nødvendige kablene i henhold til instruksjonene i installasjonsveiledningen. Når enheten er koblet til, starter den automatisk og kontrollerer nettverkstilkoblingen. Hvis nettverkstilkoblingen fungerer, ser enheten etter oppdateringer av Webex RoomOS og installerer eventuelle nye versjoner den finner. Hvis det er et problem med tilkoblingen, ser du en feilmelding som antyder en mulig årsak.

2

Etter programvareoppdateringen starter installasjonsveiviseren. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere nettverksinnstillingene, angi aktiveringskoden og kontrollere skjermen, kameraet og lyden.

Du kan endre språkinnstillingene før du starter installasjonsveiviseren, eller senere fra Innstillinger-menyen .

Klokkeslettformatet følger nettverkets tidssoneinnstilling og kan ikke konfigureres separat.