1

היכנס לאתר Webex שלך ולאחר מכן בחר לוח שנה.

2

מצא את הפגישה או את הסמינר המקווןולאחר מכן בחר הרשמה.

3

סמן את תיבת הסימון לצד כל רישום ולאחר מכן לחץ על קבל או דחה.

כדי לקבל או לדחות את כל הבקשות, סמן את תיבת הסימון לצד מצבולאחר מכן לחץ על קבל או דחה.
הודעת דוא"ל נשלחת למשתתפים שהתקבלו המכילה את מזהה ההרשמה, סיסמת הפגישה וקישור להצטרפות לפגישה או לסמינר המקוון.

באפשרותך לשנות רישומים שהתקבלו בעבר או נדחו.

  • כדי לקבל רישום שנדחה, בחר/י אותו ברשימה 'נדחה ' או 'הכל' , ולאחר מכן לחץ/י על ״ קבל״.

  • כדי לדחות רישום שהתקבל, בחר/י אותו ברשימה 'מקובלים ' או ' הכל' , ולאחר מכן לחץ/י על ״ נדחה״.