1

Logg på Webex-området, og velg deretter Kalender .

2

Finn møtet eller webinaret, og velg deretter Registrering.

3

Merk av i avmerkingsboksen ved siden av hver registrering, og klikk deretter på Godta eller Avvis.

Hvis du vil godta eller avvise alle forespørslene, merker du av for Status, og deretter klikker du på Godta eller Avvis.
Det sendes en e-postmelding til godkjente deltakere som inneholder registrerings-IDen, møtepassordet og en kobling for å bli med i møtet eller webinaret.

Du kan endre tidligere godkjente eller avviste registreringer.

  • Hvis du vil godta en avvist registrering, velger du den i listen Avvist eller Alle, og deretter klikker du på Godta.

  • Hvis du vil avvise en godkjent registrering, velger du den i listen Godtatt eller Alle, og deretter klikker du på Avvist.