1

Logg på Webex-nettstedet ditt, og velg deretter Møter.

2

Finn møtet eller hendelsen, og velg deretter Registrering.

3

Merk av i avmerkingsboksen ved siden av hver registrering, og klikk deretter på Godta eller Avvis.

Hvis du vil godta eller avvise alle forespørslene, merker du av for Status, og deretter klikker du på Godta eller Avvis.
En e-post med registrerings-ID, møtepassord og en kobling for å bli med i møtet eller hendelsen, sendes til godkjente deltakere.

Du kan endre tidligere godkjente eller avviste registreringer.

  • Hvis du vil godta en avvist registrering, velger du den i listen Avvist eller Alle, og deretter klikker du på Godta.

  • Hvis du vil avvise en godkjent registrering, velger du den i listen Godtatt eller Alle, og deretter klikker du på Avvist.