1

Prijavite se na web- mjesto , a zatim odaberite Kalendar.

2

Pronađite sastanak ili webinar, a zatim odaberite Registracija.

3

Potvrdite okvir pokraj svake registracije, a zatim kliknite Prihvati ili Odbij .

Da biste prihvatili ili odbili sve zahtjeve, potvrdite okvir uz stavku Status, a zatim kliknite Prihvati ili Odbij.
Prihvaćenim sudionicima šalje se poruka e-pošte koja sadrži ID registracije, lozinku za sastanak i vezu za uključivanje u sastanak ili webinar.

Možete promijeniti prethodno prihvaćene ili odbijene registracije.

  • Da biste prihvatili odbijenu registraciju, odaberite je na popisu Odbijeno ili Sve, a zatim kliknite Prihvati.

  • Da biste odbili prihvaćenu registraciju, odaberite je na popisu Prihvaćeno ili Sve, a zatim kliknite Odbijeno.