1

sitenize giriş Webex toplantılar öğesini seçin.

2

Toplantıyı veya etkinliği bulun, ardından Kayıt öğesini seçin.

3

Her kaydın yanındaki onay kutusunu işaretleyin, ardından Kabul et veya Reddet öğesini tıklatın.

Tüm istekleri kabul etmek veya reddetmek için Durum seçeneğinin yanındaki onay kutusunu işaretleyin, ardından Kabul et veya Reddet öğesinitıklatın.
Kayıt kimliğini, toplantı parolasını ve toplantıya veya etkinliğe katılma bağlantısını içeren kabul edilen katılımcılara bir e-posta gönderilir.

Daha önce kabul edilen veya reddedilen kayıtları değiştirebilirsiniz.

  • Reddedilen bir kaydı kabul etmek için Reddedildi veya Herkes listesinden kaydı seçin ve ardından Kabul Et öğesinitıklatın.

  • Kabul edilen bir kaydı reddetmek için Kabul Edildi veya Herkes listesinden kaydı seçin ve ardından Reddedildi öğesinitıklatın.