1

Zaloguj się do witryny sieci Web, a następnie wybierz pozycję Spotkania .

2

Znajdź spotkanie lub wydarzenie, a następnie wybierz pozycję Rejestracja.

3

Zaznacz pole wyboru obok każdej rejestracji, a następnie kliknij przycisk Zaakceptuj lub Odrzuć.

Aby zaakceptować lub odrzucić wszystkie żądania, zaznacz pole wyboru obok pozycjiStan, a następnie kliknij przycisk Zaakceptuj lub Odrzuć.
Wiadomość e-mail jest wysyłana do zaakceptowanych uczestników zawierających identyfikator rejestracji, hasło spotkania i łącze do udziału w spotkaniu lub wydarzeniu.

Rejestracje zostały wcześniej zaakceptowane lub odrzucone.

  • Aby zaakceptować odrzuconą rejestrację, zaznacz ją na liście Odrzucone lub Wszystkie, a następnie kliknij przycisk Zaakceptuj .

  • Aby odrzucić zaakceptowaną rejestrację, zaznacz ją na liście Zaakceptowano lub Wszystkie, a następnie kliknij przycisk Odrzucone .