1

Zaloguj się do witryny Webex, a następnie wybierz pozycję Kalendarz .

2

Znajdź spotkanie lub seminarium internetowe, a następnie wybierz pozycję Rejestracja .

3

Zaznacz pole wyboru obok każdej rejestracji, a następnie kliknij przycisk Zaakceptuj lub Odrzuć.

Aby zaakceptować lub odrzucić wszystkie żądania, zaznacz pole wyboru obok pozycjiStan, a następnie kliknij przycisk Zaakceptuj lub Odrzuć.
Do zaakceptowanych uczestników zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca identyfikator rejestracji, hasło do spotkania oraz link umożliwiający dołączenie do spotkania lub seminariuminternetowego.

Rejestracje zostały wcześniej zaakceptowane lub odrzucone.

  • Aby zaakceptować odrzuconą rejestrację, zaznacz ją na liście Odrzucone lub Wszystkie, a następnie kliknij przycisk Zaakceptuj .

  • Aby odrzucić zaakceptowaną rejestrację, zaznacz ją na liście Zaakceptowano lub Wszystkie, a następnie kliknij przycisk Odrzucone .