מצב אמביינט משתמש במיקרופונים באוזניות כדי לשפר את סביבתך. באפשרותך להשתמש בתכונה זו כאשר ברצונך לשמוע יותר מהסביבה או לנהל שיחה עם האוזנייה האלחוטית.

1

החלק את מתג ביטול הרעש בספל האוזן הימני עד AMB כדי להפעיל את מצב הסביבה.

Cisco אוזניות 730 ממתג ביטול רעש
2

החלק את מתג ביטול הרעש לכיבוי כדי להפעיל את מצב הסביבה.