Ambijentalni način koristi mikrofone u slušalici kako bi poboljšao okolinu. Ovu značajku možete koristiti kada želite čuti više o svom okruženju ili razgovarati s vašim slušalicama.

1

Slajd prekidač buke preklopnik na desnoj uho šalicu do AMB za uključivanje ambijentalne mode.

Cisco prednje jedro 730 buka storniranje šiba
2

Gurnite prekidač za otkazivanje buke na Isključeno kako biste isključili ambijentalni način rada.