Ambient-modus bruker mikrofonene i headsettet for å forbedre omgivelsene dine. Du kan bruke denne funksjonen når du vil høre mer av omgivelsene dine eller ha en samtale med headsettet på.

1

Skyv på Støyreduksjon slå på høyre ørekopp opp til AMB for å slå på omgivelsesmodus.

Cisco Headset 730 støyreduksjonsbryter
2

Skyv på Støyreduksjon bytte til AV for å slå av omgivelsesmodus.