Slå passiv modus på og av

Passiv modus bruker mikrofonene i hodetelefonene til å forbedre omgivelsene. Du kan bruke denne funksjonen når du vil høre mer av omgivelsene dine eller ha en samtale med headsettet på.
1

Skyv støyreduksjonsbryteren på høyre øreklokke opp til AMB for å slå på omgivelsesmodus.

Cisco Headset 730 noise cancellation switch
2

Skyv støyreduksjonsbryteren til AV for å slå av omgivelsesmodus.