Zapnutie a vypnutie ambientného režimu

Ambientný režim využíva mikrofóny v náhlavnej súprave na zlepšenie okolia. Túto funkciu môžete použiť, keď chcete počuť viac zo svojho okolia alebo konverzovať so zapnutou náhlavnou súpravou.
1

Posunutím prepínača potlačenia hluku na pravom náušníku do AMB zapnite ambientný režim.

Cisco Headset 730 noise cancellation switch
2

Posunutím prepínača potlačenia hluku do polohy OFF vypnete ambientný režim.