Ambijentalni režim koristi mikrofone u slušalicama sa mikrofonima da bi poboljšao okruženje. Ovu funkciju možete da koristite kada želite da čujete više o svom okruženju ili da vodite razgovor sa slušalicama sa mikrofonom.

1

Prevucite prekidač za otkazivanje buke na desnu šolju za uši do AMB da biste uključili ambijentalni režim.

Prekidač za otkazivanje buke Cisco Slušalice 730
2

Prevucite prekidač za otkazivanje buke na ISKLJUČEN da biste isključili ambijentalni režim.