Ambijentalni režim koristi mikrofone u slušalicama za poboljšanje okruženja. Ovu funkciju možete da koristite kada želite da čujete više o svom okruženju ili da razgovarate sa uključenim slušalicama.

1

Pomerite prekidač za poništavanje buke na desnoj ušnoj čaši do AMB-a da biste uključili režim okruženja.

Prekidač za poništavanje smetnji Cisco slušalica 730
2

Pomerite prekidač za otkazivanje buke na OFF da biste isključili režim okruženja.