1

מתצוגת הלקוח ב- https://admin.webex.com, עבור אל שירותים > הגדרות > שיחה , גלול אל המדיה בהמתנהשל החברה ולחץ על מנהלהמדיה של החברה.

2

עבור אל הקובץ שברצונך לערוך, לחץ על , ולאחר מכן בחר ערוך.

3

שנה את הכותרת או התיאור ולחץ על שמור.

הכותרת יכולה להכיל עד 48 תווים.