1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester > Ring > Innstillinger, blar ned til Bedriftsmedia på vent, og klikker på Media Manager.

2

Gå til filen du vil redigere, klikk på , og velg deretter Rediger.

3

Endre tittelen eller beskrivelsen, og klikk på Lagre.

Tittelen kan inneholde opptil 48 tegn.