1

Iz prikaza korisnika u https://admin.webex.comprogramu , idite na opciju "Usluge > Pozovi >postavke", pomerite se do stavke "Mediji kompanije načekanju" i izaberite stavku "Menadžermedija".

2

Idite u datoteku koju želite da uredite, kliknite na dugme , a zatim izaberite stavku Uredi.

3

Promenite naslov ili opis i kliknite na dugme Sačuvaj.

Naslov može da sadrži do 48 znakova.