1

Från kundvisaren i https://admin.webex.comgår du till tjänster > Samtal > Inställningar, bläddra till företagets media on Holdoch klicka på medie hanteraren.

2

Gå till filen som du vill redigera, klicka på och välj sedan Redigera.

3

Ändra titel eller beskrivning och klicka på Spara.

Titeln kan innehålla upp till 48 tecken.