1

Ga vanuit de klant weergave in naar https://admin.webex.com Services > Gesprekken > Instellingen, schuift u naar het bedrijf media in de wachtrijen klikt u op Media beheer.

2

Ga naar het bestand dat u wilt bewerken, klik op en kies bewerken.

3

Wijzig de titel of beschrijving en klik op Opslaan.

De titel mag uit Maxi maal 48 tekens bestaan.