1

היכנס אל User Hub.

2

בחר הקלטות מלוח הניווט.

על הקלטות בכרטיסייה, תוכל לראות הקלטות עבור כל הפגישות, האירועים וההדרכה של Webex שאירחת והקלטת. אתה יכול לשמור עד 900 GB של הקלטות.

3

בחר מחקזבל, ליד שם ההקלטה ולאחר מכן בחר מחק .

כדי למחוק הקלטות מרובות, סמן את התיבה לצד מספר הקלטות ולאחר מכן בחר מחק > מחק .

ההקלטות עוברות לפח ומופיעות ב- נמחק לשונית למשך 30 יום, אלא אם תמחק אותם לצמיתות.

4

כדי למחוק הקלטה מהאשפה לצמיתות, בחר נמחק תפריט נפתח של ההקלטות ולאחר מכן לחץ על מחקזבל, ליד שם ההקלטה.

כדי למחוק הקלטות מרובות לצמיתות, סמן את התיבות לצד מספר הקלטות ולאחר מכן בחר מחק > מחק .

כדי למחוק את כל ההקלטות לצמיתות, בחר מחק הכל > מחק הכל .

5

כדי להעביר הקלטה מהאשפה חזרה לרשימת ההקלטות שלך, בחר שחזרשחזור, ליד שם ההקלטה.