1

בחר הקלטות בסרגל הניווט הימני.

בדף הפגישות המוקלטות שלי, באפשרותך לראות הקלטות עבור כל הפגישות, האירועים ומפגשי ההדרכה של Webex שאירחת והקלטת. אתה יכול לשמור עד 900 GB של הקלטות.

הפגישות המוקלטות שלי
2

בחר עוד לצד שם ההקלטה ולאחר מכן בחר מחק > מחק.

כדי למחוק הקלטות מרובות, סמן את התיבה לצד הקלטות מרובות ולאחר מכן בחר מחק > מחק.

ההקלטות עוברות לפח האשפה ומופיעות בכרטיסיה נמחק למשך 30 יום, אלא אם כן אתה מוחק אותן לצמיתות.

3

כדי למחוק הקלטה מהאשפה לצמיתות, בחר מחק > זבל לצד שם ההקלטה.

כדי למחוק הקלטות מרובות לצמיתות, סמן את התיבות לצד הקלטות מרובות ולאחר מכן בחר מחק > מחק.

כדי למחוק את כל ההקלטות לצמיתות, בחר מחק את כל > מחק הכל .

4

כדי להעביר הקלטה מהאשפה בחזרה לרשימת ההקלטות, בחר לשחזר לצד שם ההקלטה.

הכרטיסיה 'פגישות מוקלטות', 'נמחקו'