1

Velg Opptak på den venstre navigasjonslinjen.

På siden Mine innspilte møter kan du se opptak for alle Webex-møter , arrangementer og opplæringsøkter du har vært vert for og spilt inn. Du kan beholde opptil 900 GB med opptak.

Mine innspilte møter.
2

Velg Mer ved siden av navnet på opptaket, og velg deretter Slett > Slett.

Hvis du vil slette flere opptak, merker du av i boksen ved siden av flere opptak og velger Slett > Slett.

Opptakene flyttes til papirkurven og vises på Slett-fanen i 30 dager, med mindre du sletter dem permanent.

3

Hvis du vil slette et opptak fra papirkurven permanent, velger du Slettet >Søppel ved siden av navnet på innspillingen.

Hvis du vil slette flere innspillinger permanent, merker du av i boksene ved siden av flere innspillinger og velger Slett > Slett.

Hvis du vil slette alle innspillingene permanent, velger du Slett alle > Slett alle .

4

Hvis du vil flytte et opptak fra papirkurven tilbake til innspillingslisten, velger du Gjenopprette ved siden av navnet på innspillingen.

Mine innspilte møter, slettet-fanen