1

V levém navigačním panelu vyberte možnost Zápisy.

Na stránce Moje zaznamenané schůzky můžete vidět záznamy všech schůzek, událostí a školení Webex , které jste hostili a zaznamenali. Můžete si ponechat až 900 GB nahrávek.

Moje zaznamenané schůzky.
2

Vyberte Více vedle názvu záznamu a pak vyberte Odstranit > Odstranit.

Chcete-li odstranit více nahrávek, zaškrtněte políčko vedle více nahrávek a pak vyberte Odstranit > Odstranit.

Nahrávky se přesunou do koše a zobrazí se na kartě Odstraněné po dobu 30 dnů, pokud je trvale neodstraníte.

3

Chcete-li záznam z koše trvale odstranit, vyberte možnost Odstraněné > Odpad vedle názvu záznamu.

Chcete-li trvale odstranit více nahrávek, zaškrtněte políčka vedle více nahrávek a pak vyberte Odstranit > Odstranit.

Chcete-li trvale odstranit všechny nahrávky, vyberte možnost Odstranit vše > Odstranit vše .

4

Chcete-li přesunout záznam z koše zpět do seznamu nahrávek, vyberte Obnovit vedle názvu záznamu.

Moje zaznamenané schůzky, karta Odstraněno