1

Изберете Записи в лявата навигационна лента.

На страницата "Моите записани събрания " можете да видите записи за всички срещи, събития и обучителни сесии на Webex , които сте хоствали и записвали. Можете да запазите до 900 GB записи.

Моите Записани събрания.
2

Изберете Още до името на записа и след това изберете Изтриване > Изтриване.

За да изтриете няколко записа, поставете отметка в квадратчето до няколко записа и след това изберете Изтриване > Изтриване.

Записите се преместват в боклука и се появяват в раздела Изтрити за 30 дни, освен ако не ги изтриете за постоянно.

3

За да изтриете запис от боклука за постоянно, изберете Изтрити >Отпадъци до името на записа.

За да изтриете няколко записа за постоянно, поставете отметка в квадратчетата до няколко записа и след това изберете Изтриване > Изтриване.

За да изтриете всички записи за постоянно, изберете Изтриване на всички > Изтриване на всички .

4

За да преместите запис от боклука обратно в списъка си със записи, изберете Възстановявам до името на записа.

Моите записани събрания, раздел "Изтрити"