1

Влезте в Потребителски център .

2

Изберете Записи от навигационния панел.

На Записи можете да видите записи за всички срещи, събития и обучения на Webex , които сте хоствали и записали. Можете да съхранявате до 900 GB записи.

3

Изберете Изтрийтебоклук, до името на записа и след това изберете Изтрийте .

За да изтриете няколко записа, поставете отметка в квадратчето до няколко записа и след това изберете Изтрийте > Изтрийте .

Записите се преместват в кошчето и се появяват на Изтрит раздел за 30 дни, освен ако не ги изтриете за постоянно.

4

За да изтриете за постоянно запис от кошчето, изберете Изтрит от падащо меню за записи , след което щракнете Изтрийтебоклук, до името на записа.

За да изтриете за постоянно няколко записа, поставете отметка в квадратчетата до няколко записа и след това изберете Изтрийте > Изтрийте .

За да изтриете за постоянно всички записи, изберете Изтриване на всички > Изтриване на всички .

5

За да преместите запис от кошчето обратно във вашия списък със записи, изберете ВъзстановяванеВъзстановяване, до името на записа.